Douane-entrepot

Wij vechten voor uw rechten, over alle grenzen heen

Een douane-entrepot is een verzegelde opslagplaats waar aangevoerde goederen uit het buitenland onder douanetoezicht worden opgeslagen. De bestemming van die goederen – binnen- of buitenland – staat nog niet altijd vast. De lading zit dus letterlijk ‘entre’ of ‘tussen’ herkomst en bestemming.

Geen invoerrechten en btw

Zolang ze in het entrepot zijn opgeslagen, moet u voor die goederen geen invoerrechten betalen en/of is er geen btw verschuldigd. Alleen bij het verlaten van het entrepot én indien de goederen in het vrije verkeer van de EU worden gebracht, moeten er invoerrechten betaald worden.
 

Strikte voorwaarden

Om van die voordelen te kunnen genieten, moeten Belspeed en zijn klanten zich houden aan strikte voorwaarden. De Belgische douanedienst oefent dagelijks fysiek en administratief toezicht uit. Zij controleren onze volledige voorraadadministratie en zijn gerechtigd om boetes op te leggen indien wij niet aan alle eisen voldoen. Aan de opslag in een douane-entrepot zijn geen termijnen verbonden. Er mogen ook bepaalde behandelingen plaatsvinden.
 

Uw voordelen

  • Uitstel van betaling van invoerrechten
    en/of btw op geïmporteerde goederen, wat leidt tot een verbeterde cashflowpositie.
  • Geen betaling van invoerrechten
    en/of btw voor goederen die buiten de EU geëxporteerd worden, tenzij anders afgesproken tussen klant en eindbestemmeling.
  • Onbeperkte opslagperiode.
Lavagraphics